Kontakt
VOICE CENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000552391, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5472153624, REGON: 361220213.

Zapraszamy do współpracy

VOICE CENTER Sp. z o.o.
ul. Piastowska 1,
43-300 Bielsko- Biała